t: +90 212 291 39 91

ABOUT


EDUCATION


 • PhD Diploma; Specialist Degree in Periodontology; İstanbul University, Faculty of Dentistry Department of Periodontology
 • DDS Diploma; İstanbul University, Faculty of Dentistry

PROFESSIONAL EXPERTISE


 • Treatment of Periodontal Diseases
 • Dental İmplantology
 • Esthetic Dentistry
 • Dental Surgery
 • Periodontal Plastic Surgey
 • Guided Tissue/ Bone Regeneration
 • Systemic-Periodontal Disease Relation

AWARDS


 • SCI Award, Turkish Society of Periodontology 20th Scientific Symposium, 29-30 October, Diyarbakır 2010.
 • Turkish Society of Periodontology Oral Presentation Award, Turkish Society of Periodontology 41st Scientific Congress 20-22 May 2011.

PUBLICATIONS AT SCI JOURNALS


• Guvenc D, Gokbuget AY, Cintan S, Kara G, Cifcibasi EY, Unuvar E, Ciftci S, Keskin F, Kulekci G, Yaltirik M, Kilicoglu H. An Atypical Form of Necrotizing Periodontitis. J Periodontol. 2009 Sep; (9):1548-53
• D. Guvenc, A.Y. Gokbuget, S. Cintan, F. Seymen: A Variant of the Ekman-Westborg and Julin trait. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Jan;41(1):42-5. Epub 2011Nov 17.

RESEARCH in PROGRESS


• D. Guvenc, et al. Generalized Aggressive Periodontitis and Risk of Cardiovascular Disease
• D. Guvenc, et al. Change in Whole Blood Count from Patients with Generalized Aggressive Periodontitis After Non-Surgical Therapy.

PUBLICATIONS PUBLISHED IN NATIONAL REFEREED JOURNALS


• Çifcibaşı E, Güvenç D, Kara G, Kurtuluş İ, Çintan S. Akut Nekrotizan Ülseratif Gingivitis (ANUG), Bir Olgu Bildirisi. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006
• Yek E, Kara G, Güvenç D, Külekçi G, Çintan S. Lokalize Agresif Periodontitisli Bir Hastada Tedavi Yaklaşımı, Bir Olgu Sunumu. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2008
• Güvenç D, Gökbuget Yaşar A, Çintan S, Yek E, Kara G, Özgüneş Akkuş G. İmplant Öncesi Otojen Blok Greft ile Lokalize Alveolar Kret Ogumentasyonu, Bir Vaka Sunumu. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2008.
• S Çintan, D Güvenç. Periodontal Hastalık Sistemik Parametreler. ANKEM Derg. 2011; 25(0):56-61

PUBLICATIONS PUBLISHED IN NATIONAL NON-REFEREED JOURNALS


• Güvenç D, Gökbuget Yaşar A, Çintan S, Kara G, Yek E, Özgüneş Akkuş G. Kalsiyum Kanal Blokeri Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesi ve Tedavisi, Olgu Sunumu. Çanakkale Diş Hekimleri Odası, Yıl:1, Sayı:4, Nisan, Mayıs, Haziran, 2009
• Çintan Serdar, Güvenç Dilek. HIV Enfeksiyonunda Ağızda Görülen Bulgular ve Öneriler. İstanbul Diş Hekimleri Odası, Sayı:129 Kasım, Aralık, 2009
• Güvenç D, Gökbuget Yaşar A, Çintan S, Kara G, Yek E, Artim E B, Kamalı S. Diffüz Sistemik Skleroderma Hastasının İmplant ile Rehabilitasyonu, Bir Vaka Raporu. Çanakkale Diş Hekimleri Odası, Basım Aşamasında.

ORAL PRESENTATIONS


• Güvenç D, Gökbuget A, Çintan S, Unuvar E, Külekçi G, Kara G, Yek E Ç. Atipik Periodontitis, Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi, 23-27 Mayıs 2007, Antalya.
• Yek E Ç, Kara G, Güvenç D, Çintan S. Generalize Agresif Periodontitis Tedavisinde Sistemik Metronidazol-Amoksisilin Kullanımının Klinik ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul.
• Güvenç D, Çintan S. Generalize Agresif Periodontitis ve Kardiyovasküler hastalık riski. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi, 20-22 Mayıs 2011, İstanbul.

POSTERS PRESENTED AT THE INTERNATIONAL CONGRESSES


• Guvenc Dilek, Gokbuget Aslan, Cintan Serdar, Kara Goze, Cifcibasi Yek Emine, Artim Esen Bahar, Kamali Sevil. Implant Rehabilitation for a Patient with Diffuse Systemic Scleroderma, A Clinical Report. 13th International Conference on Periodontal Research, 05-08 June 2008, Ljubljana, Slovenya.
• D. Guvenc, G. Kara, E.C. Yek and S. Cintan. Change in Whole Blood Count from Patients with Generalized Aggressive Periodontitis After Non-Surgical Therapy. Europerio 6, 4-6 June 2009. Journal of Clinical Periodontology, Volume 36, Supplement 9, June 2009. Ref. No: EUABS064963. Stockholm, Sweden
• Kara G., D. Guvenc, E. Yek, I. Kurtulus and S. Cintan. Systemic and Oral Health Status of Turkish Periodontal Patients, A Retrospective Study. Europerio 6 4-6 June 2009. Journal of Clinical Periodontology, Volume 36, Supplement 9, June 2009. Ref. No: EUABS065982. Stockholm, Sweden
• Bozbay E, Cifcibasi Yek E, Guvenc D, Kara G, Cintan S. Clinical Efficacy of Three Different Irrigation Agents. International Association for Dental Research, IADR, July 2010, Barcelona, Spain.

POSTERS PRESENTED AT THE NATIONAL CONGRESSES


• E. Çifcibaşı, D. Güvenç, İ. Kurtuluş, S. Çintan. Akut Nekrotizan Ülseratif Gingivitis (ANUG), Bir Olgu Bildirisi. Türk Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, Poster No: 32, İstanbul.
• E. Çifcibaşı, V. Olgaç, D. Güvenç, İ. Kurtuluş, S. Çintan, A.Y. Gökbuget, G. Erseven. Sağ Maksillada Görülen Odontojenik Fibromiksoma, Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, Poster No: 33, İstanbul.
• E. Çifcibaşı, V. Olgaç, D. Güvenç, İ. Kurtuluş, S. Çintan, A.Y. Gökbuget, G. Erseven. İltihapsal Fibröz Hiperplazinin Eksizyonel Biyopsisi; Estetik Yaklaşım, Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, Poster No: 34, İstanbul.
• Güvenç D, Kara G, Yek EÇ, Kurtuluş İ, İşsever H, Çintan S. Periodontal Hastalığa Sahip Bireylerde Sistemik Durum, Kart Taraması 1. Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16. Sempozyumu, 21-23 Eylül 2006, Çeşme.
• Güvenç D, Kara G, Yek EÇ, Kurtuluş İ, İşsever H, Çintan S. Periodontal Hastalığa Sahip Bireylerde Ağız Sağlığının Durumu, Kart Taraması 2. Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16. Sempozyumu, 21-23 Eylül 2006, Çeşme.
• Yek EÇ, Kara G, Güvenç D, Çintan S. Periodontal Kemik Defektlerinin Tedavisinde Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonunun Yalnız veya Mine Matriks Proteini Türevi ile Beraber Sığır Kaynaklı Ksenogreft Kullanımının Klinik Karşılaştırılması, Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi, 23-27 Mayıs 2007, Antalya.
• Kara G, Yek EÇ, Akkuş G, Güvenç D, Çintan S, Gökbuget AY, Pamuk S. Agresif Periodontitisin Osseointegre Dental İmplant ve Simultane Kemik Ogmentasyonu ile Tedavisi, Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi, 23-27 Mayıs 2007, Antalya.
• Yek EÇ, Akkuş G, Çintan S, Pamuk S, Kara G, Şen D, Güvenç D. Agresif Periodontitisin Osseointegre Dental İmplant ve Simultane Kemik Ogmentasyonu ile Tedavisi, Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi, 23-27 Mayıs 2007, Antalya.
• Yek EÇ, Kara G, Güvenç D, Külekçi G, Çintan S. Agresif Periodontitisin Osseointegre Dental İmplant ve Simultane Kemik Ogmentasyonu ile Tedavisi, Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi, 23-27 Mayıs 2007, Antalya.
• Güvenç D, Gökbuget AY, Çintan S, Yek EÇ, Kara G, Özgüneş GA. İmplant Öncesi Otojen Blok Greft ile Lokalize Alveolar Kret Ogmetasyonu, Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul.
• Güvenç D, Gökbuget AY, Çintan S, Yek EÇ, Kara G, Özgüneş GA. Kalsiyum Kanal Blokeri Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinin Tedavisi, Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul.
• Kara G, Güvenç D, Yek EÇ, Gökbuget AY, Çintan S. Agresif Periodontitisli Bir Hastada Anterior Bölgenin Dental İmplant ile Rehabilitasyonu, Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul.
• Bozbay E, Çifçibaşı Yek E, Düzağaç E, Güvenç D, Kara G, Çintan S. Üç Farklı Antiplak Ajanın Klinik Etkileri. Türk Periodontoloji Derneği 40, Bilimsel Kongresi, 2010, İzmir.

COURSES - CERTIFICATES


• Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu, İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 12 Mayıs 2006, İstanbul.
• Uygulamalı Piezosurgery Kursu, EMS, Ocak 2009, İstanbul.
• Uygulamalı Diş Hekimliğinde Lazerler Kursu Dr. M Sc. İlay Maden, M Sc Dt. Zafer Kazak Idealclub, Ocak 2010.

MEETİNGS ATTENDED


• Turkish Society of Periodontology 35th Scientific Congress, 12-14 May 2005, İstanbul.
• Turkish Society of Periodontology 15th Scientific Symposium 18-19 November 2005, Konya.
• Turkish Society of Periodontology 36th Scientific Congress and 16th Scientific Symposium 21-23 September 2006, İzmir.
• Turkish Society of Periodontology 37th Scientific Congress 23-27 May 2007, Antalya.
• 1st International Zimmer & Mutlu Dental Implantology Days, 19-21 October 2007, Ankara.
• Computer Aided Implantology Academy Istanbul Workshop, 17- 18 November 2007, Istanbul.
• Turkish Society of Periodontology 38th Scientific Congress, 22-24 May 2008, İstanbul.
• Turkish Society of Oral Implantology XX. International Scientific Congress, 09-10 January 2009, İstanbul.
• Europerio 6, 04-06 June 2009, Stockholm, Sweden.
• European Association for Osseointegration (EAO), 18th Annual Scientific Meeting 01-03 October 2009, Monaco.
• Turkish Society of Oral Implantology XXI. International Scientific Congress, 15-16 January 2010, İstanbul.
• ICOI Europe Symopsium, 15-17 April 2010, Istanbul.
• European Association for Osseointegration (EAO), 19th Annual Scientific Meeting, 06-09 October 2010, Glasgow, Scotland.
• Turkish Society of Oral Implantology XXII. International Scientific Congress, 13-15 January 2011, İstanbul.
• Turkish Society of Periodontology 41st Scientific Congress, 20-22 May 2011, İstanbul.
• Turkish Society of Oral Implantology XXIII. International Scientific Congress, 12-14 January 2012, İstanbul.
• European Association for Osseointegration (EAO), 19th Annual Scientific Meeting, 10-13 October 2012, Copenhagen, Denmark.
• Turkish Society of Oral Implantology XXIII. International Scientific Congress, 11-12 January 2013, İstanbul.

1.1.1. WHAT IS SMILE DESIGN?


 • Smile design consists of all treatment planning aiming to catch the most aesthetic appearance appropriate to you after evaluation of your teeth, gingival, lips and whole face together within themselves and in relation to each other froman aestheticpoint of view. Pointsconsidered while analyzing your smile are your tooth form, relation of your tooth with neighboring teeth ( existence of diastemaor crooked teeth), the amount of your gingival visibility (gummy smile or no visibility at all); after considering all those mentioned above, a special and individual based treatment is planned.

1.1.2 WHAT ARE SOME SIGNIFICANT POINTS OF SMILE DESIGN?


 • Main points in treatment planning include:

  Gingival Health
  Condition of papilla
  Zenith points
  Gummy Smile (Gum displayed disproportionately when smiling)
  Gingival color (The existence of dark colored gingival pigmentation)
  Phenotype of gingival thickness
  Existence of dental restoration
  Horizontal and vertical crown dimensions of teeth
  Incisal edge harmony of teeth
  Smile symmetry
  Appearance when resting
  Color of teeth
  Diastemata (The space or gap between two teeth)
  Form of teeth
  Sequential position of teeth(dental arch)

  Action is taken within specific anatomic borders by evaluating all these headings as well as the patient’s demands and personal opinion of the specialist physician. The goal of smile design is to provide the patient with a younger, healthier and more aesthetic appearance.

1.1.3. WHAT IS GUMMY SMILE? WHAT SHALL I DO IF MY GUM IS DISPLAYED MORE THAN NECESSARY?


 • Gummy Smile is the case when gingival display is more than what is considered ‘aesthetical’ in general while smiling. If there is such a problem, the decision for the next step is taken after considering the amount of gingival visibility and periodontal condition of teeth. Among treatment alternatives are changing gingival position by lifting gum line to the degree that tissues allow and / or lowering lip to some extent. Both procedures are minor surgery procedures lasting approximately 30-40 minutes under local anesthesia.

SOURCE: Contemporary Esthetic Dentistry 1st Edition, G. Freedman

1.2. BLEACHING


 • Bleaching includes removal of inborn tooth colors or those acquired in time. Before this procedure, the patient definitely has to be checked for gingival diseases, decayed cavities, and extremely eroded dental surfaces. Those kinds of problems need to be corrected before the bleaching procedure to be applied in such cases.

1.2.1 WHAT ARE THE METHODS OF BLEACHING?


 • Bleaching procedure can be applied in three different ways:at-home, in-office or the combination of both techniques. The most successful results are commonly possible by the combination technique. At-home type bleaching technique requirespreparing special elastic plates of tooth lines on lower jaw and upper jaw after measuring. The bleaching agent is placed on the pockets formed on these plates. The procedure can be applied by patient in daytime or when sleeping.
  In-office bleaching technique requires the procedure to be carried out by the doctor in clinic. It is possible to get a result in a shorter period of time because agent concentration is higher than at-home procedure. Both bleaching methods ask patients to avoid coloredfood and drink both during treatment and the following few weeks. Both techniques yield effective results; however, one can benefit from the combination of both ifintense coloring occurs.

SOURCE : Contemporary Esthetic Dentistry 1st Edition, G. Freedman

1.3. LAMİNATE VENEER RESTORATIONS (PORCELAIN LAMINATES)


1.3.1. WHAT ARE LAMINATE VENEER RESTORATIONS?


 • Laminate veneer restorations are solutions with aesthetic porcelain structures used for changing unpleasant color, form or positions of front teeth. Furthermore, it is applied in order to protect teeth and prevent further material loss or avoid coloring as in composite fillings in case of material losses like decayed / broken tooth.

1.3.2. HOW ARE LAMINATE VENEER RESTORATIONS APPLIED?


 • Preparation procedure as thin as 0,5-0,8 mm at average is employed for the application of laminate veneer restorations on the front teeth surface. It is also possible, in some cases(tooth position in line, gap between teeth etc.), to restore teeth without erosion.

1.3.3. WHAT ARE THE MOST FREQUENT CASES LAMINATE VENEER RESTORATIONS ARE USED IN?


 • Laminate veneer restorations are particularly suggested as a protective solution in cases of material loss like broken teeth caused by fillings, tooth decay, erosion or trauma.

SOURCE : Contemporary Esthetic Dentistry 1st Edition, G. Freedman

1.4. ALL CERAMIC-ZIRCONIUM CROWN AND BRIDGE RESTORATIONS


 • Metal-supported ceramicprosthesis is light-proof; thus, the appearance of prosthesis applied teeth is more light-proof and artificial. Optical features of all-ceramic restorations are semi opaque as in natural teeth. In all-ceramic restorations, sub-structure is generally composed of zirconium or toughened porcelain.

ALL-CERAMIC (IPS EMPRESS) CROWNS;


 • These are the restorations backed by toughened porcelain. Although they are quite aesthetic materials, application technique requires some specific rules when cutting teeth and planning treatment. This is the most aesthetic crown prosthesis form for front teeth restorations. For back teeth, on the other hand, they are not preferred due to theirweakness.

ZIRCONIUM CROWNS


 • Zirconium substructures are formed untouched by processing blocks. They can adjust to teeth and withstand under stress at perfect levels. These features provide an advantage of use for back teeth. However, all-ceramic restorations are more appropriate for front teeth whoseaestheticappearance is important.

SOURCE : Contemporary Esthetic Dentistry 1st Edition, G. Freedman

DENTAL İMPLANT


Today, parallel to medical improvements, life-span has extended leading to a higher rate of toothlessness as well. The 90% reason for currently known tooth loss is tooth decay and periodontal diseases (gingival diseases). Patients are observed to suffer from alveolar bone resorptions (erosion), atrophy and degenerations related to non-functionality stemming from long lasting toothlessness and the long use of uncontrolled and inappropriate traditional prosthesis. Because of this and similar reasons, the aesthetic and functional success of treatments carried out by traditional moving prosthesis is generally limited.


WHAT IS IMPLANT?


Implant which closely simulates lost teeth roots consists of artificial teeth rootswhich look like a screw or cylinder.

Implants are generated from titanium or other tissue friendly materials. Implant treatment has two steps. In the first step, implant, which is the artificial tooth root, is surgically placed into health jaw bone. The procedure is conducted under local anesthesia without suffering and generally in a shorter period of time than tooth extraction.

The second step is to fabricate prosthesis upon the artificial tooth root. Depending on the number of missing teeth and implanted ones, fixed (like your natural teeth fixed in your mouth) prostheses or removable (snap attachment) prostheses can be produced.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

2.1. WHY HAS IMPLANT BECOME A MORE PREFERRED KIND OF TREATMENT?


Treatment planning with implants is a rather protective method. Extraction sockets are considered to be more protective methods compared to bridge restorations by cutting adjacent teeth or removable prostheses. Implant treatment also helps to enhance patient’s quality of life seeing that it is the closest kind of treatment that resembles natural tooth and it allows the use of fixed prosthesis in mouth.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

2.2. WHAT ARE THE ADVANTAGES OF IMPLANTS?


Implants look like your own teeth and make you feel as they are.

Implants prevent bone loss after tooth extraction since they are placed into the bone.

Implant is a protective method; unlike bridge prostheses, implant procedure is carried out with no other teeth involved since implants are placed in extraction sockets.

In cases like multiple teeth loss or full jaw loss, the total (denture) and prosthesisfabricated on the implants placed are immovable, whether partial or total.Holding capacity is at maximum level. Besides, the prostheses supported by at least 2 and more implants and used in cases like all jaw loss of teeth cover a rather less surface in the mouth. Thus, the patient can enjoy his life in a comfortable way.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

2.3. WHO CAN HAVE IMPLANTS?


The most appropriate patients to have implants placed are those with neither periodontal nor general health problems or those with aforementioned problems under control.

If patient suffers from periodontal diseases or diabetes, it is adequate to bring illnesses under control for implant procedure.

The part planned for implant needs to have sufficient number of bones. After tooth extraction, alveolar resorption starts to increase; therefore, bone loss is prevented by placing implant into the extraction socket as soon as possible.


THE POINTS TO BE TAKEN CARE OF BEFORE IMPLANT PROCEDURE;

If you smokevery much, you will be asked to refrain from smoking prior to and immediately after implant treatment and also we expect a significant reduction in your smoking to at most five cigarettes a day during the healing phase of dental implant treatment. If you are a diabetic patient whose disease is not under control, your values will be asked to draw near to the reference range as much as possible by paying attention to your diet and / or changing your medicine after consulting your doctor or changing its dose.


THOSE TO BE TAKEN CARE OF AFTER IMPLANTS;

The implant operation creates almost the same effect by means of a simple tooth extraction on oral tissues.

You may be asked to eat soft and liquid foods in order to protect implant against overload and reduce the effect of any traumas of implant wound as much as possible.

It is important to take medicine prescribed by your doctor on time. As in the aftermath of all surgical procedures, you should not smoke and drink alcohol as long as the doctor suggests after implant operation.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

2.4. HOW LONG IS THE DENTAL IMPLANT PROCEDURE AND WHAT ARE THE STAGES?


The duration of implant operationvaries according to the number of missing teeth. An average implant operation takes approximately 10 minutes and it becomes less traumatic for the patient than tooth extraction. However, in case of bone loss, this period of time can increase because of extra surgical processes applied during operation. Although these procedures prolong the period, they are painless processes for the patient.

The time to be waited for fusion of the implant positioned on your jaw bone with the surrounding bone (osseointegration) is nearly 8 weeks. However, there are cases in which prostheses are immediately placed as well as the ones requiring a healing time of approximately 4 and 6 months. The factors determining the waiting period is related with existing volume of your jaw bone the implant will be placed on.After the completion of this process, a small surgical intervention shapes your gingival by placing a plate to open implant into inner mouth in the second stage. After 1-2 weeks’ period for gingival shaping, routine prosthesis procedures are carried out after measuring.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

3.1. IMPACTED WISDOM TEETH OPERATION


These teeth are called ‘wisdom teeth’ as they generally erupt between the ages of 17-25.
It is the extraction procedure ofwisdom teeth (third molar) generally with problem of eruption in the mouth.

Do all wisdom teeth need to be removed?

It is possible to leave those teeth in the mouth in some cases. If the wisdom teeth are positioned correctly, bite properly with the opposite tooth, don’t cause lack ofroomin mouth and will erupt without causing crooked teeth, then there is no need for extraction.

Other teeth that may have eruption problems in the denture are those called ‘canine’. Those teeth can similarly be extracted by small-scale surgical procedures or, if appropriate, they can be gained through eruption withorthodontic brackets.


3.1.1. WHY DOES IT BECOME NECESSARY TO EXTRACT WISDOM TEETH?


Cavity, a small hole formed during tooth eruption, is positioned at the back of the mouth. Cavities may occur as a result of the accumulation of food remains since it is difficult to reach that part. This often threatens the neighboring tooth. If cavity occurs, it is likely to detect painful situations with these teeth and adjacent tissues as a result of infection and abscess.

If there is gingivalabscess over partially erupted teeth, infection over that part also spreads to soft tissues, causing intense pain and swelling. In progressed cases, the difficulty opening the mouth (trismus) can occur due to the same reason. If the case is even more progressed, it can spread to cheek and neck through lymph nodes.
Pressure pain; the erupting wisdom teeth may cause pressure against neighboring teeth and may result in pressure pain in that part. It may also cause erosion and resorption of adjacent tooth. As a result of pressure, a slow tooth squeeze or crooked teeth may occur generally on front teeth in a way patients can realize.

Cyst Formation; before eruption, teeth are found in a follicle within the jaw bone. Cystic formations may be observed over the eruptingimpacted teeth as the surrounding follicle does not resorb. These formations can grow and cause bone resorption (erosion) and they can weaken jaw bone,growingand making holes in it. In such cases, broken teeth are often observed in the jaw bone.Although not frequent, these cysts can turn into tumors. In order to remove these risks, wisdom tooth removal should not be delayed.


3.1.2. DOES WISDOM TOOTH HAVE TO BE REMOVED IF IT DOES NOT HURT?


Even if there is no problem with wisdom teeth, it needs to be checked and controlled by a specialist doctor with a panoramic film. During control, the medical necessity decision is given considering factors such as dental position, existence of an infection and lack of space.


SOURCE : Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery Third Edition, M. Miloro, G.E. Ghali, P.Larsen, P. Waite

3.2. ABSCESS AND CYST OPERATIONS (APICOECTOMY)


Inability to carry out a fully successful root canal treatment due to structural flaw in tooth root

Inability to carry out a root canal treatment due to an irremovable restoration over teeth

If an appliance is broken during root canal treatment and if the broken appliance has to be taken out,

These are the operations called Apical resection carried out under local anesthesia related with root apex when the patient still suffers from pain and the apical lesion continues even after root canal treatment, or when 1/3 apical lesion of tooth root breaks inside the bone


SOURCE : Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery Third Edition, M. Miloro, G.E. Ghali, P.Larsen, P. Waite

3.3. WHAT ARE THE ESSENTIAL POINTS OF MOUTH AND TOOTH HEALTH CANCER PATIENTS SHOULD PAY ATTENTION TO?


Today Biphosphonate-based drugs are used in some cases of osteoporoses, some bone diseases, Paget’s disease and some cancers with bone metastases. Biphosphonates( Didronate, Skelid, Fasomax, Zometa, Reclast etc. ) are orally taken or injected to the patients. Individuals taking these drugs particularly by injection may suffer from severe bone disease called osteonecrosis resulting from an infection or surgical procedures.

These necroses are observed as emergence of bone in a particular area of both jaws and denture and non-healing in that area for at least 6-8 weeks or years in some cases. Osteonecrosis can either develop spontaneously or as a result of a dental procedure. These cases may cause pain, swelling, taste loss, soft tissue ulceration, oral or extra oral fistula and loose tooth. The patient needs to go through a detailed oral check particularly before taking such kind of long-term medicine to avoid such complications. All hopeless teeth need to be extracted, all surgical procedures need to be completed and optimal gingival health needs to be ensured.


SORUCE : Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery Third Edition, M. Miloro, G.E. Ghali, P.Larsen, P. Waite

4.1. WHAT IS PERIODONTAL DISEASE?


Periodontal diseases are the inflammatory diseases characterized by the destruction of tooth-supporting tissues (alveolar bone, periodontal ligament and cement) and they develop due to the relation between microorganisms and genetic features the patient has. The severity and speed of periodontal diseases vary on individual basis.


WHAT CAUSES PERIODONTAL DISEASE?


The main cause of periodontal disease is bacterial plaque and it can only be treated by mechanical debridement. Other factors such as genetic, environmental and systemic can also contribute to the periodontal disease. Among the systemic factors are diabetes, cardiovascular diseases, epilepsy, Down syndrome, AIDS and blood diseases.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

4.2. WHAT ARE THE SYMPTOMS OF PERIODONTAL DISEASE?


The first sign of periodontal disease, widespread among people, is bleeding gums. Gums become red and swollen and have bright surface. Mostly, these signs are accompanied by bad breath, gingival recession, bleeding, loose teeth or tenderness. Periodontal diseases can affect every person of all ages at different levels of severity. In most cases, the disease can proceed without symptoms as the patient does not suffer from any kind of pain. When the patient undergoes any suffering, healthy teeth with no decays are also lostas they get loose due to loss ofsupport tissues.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

4.3. HOW ARE PERIODONTAL DISEASES TREATED?


The major purpose of periodontal treatment is to ensure retentionof unhealthy teeth which seem hopeless in the mouth. Various treatment methods are applied according to type and severity of disease. Among these methods the mainly are: oral hygiene education, tooth surface cleaning, root planing, and regenerative, reconstructive and mucogingival operations. What affects treatment planning and its success directly are type and severity of the disease, patient habits, cooperation between patient and doctor, and oral hygiene standards. When early diagnosis is accompanied by necessary treatments in periodontal treatment, the results are precise and patient satisfaction rate is high. It is worthy of note that restorative treatments applied on periodontically unhealthy teeth are not successful in aesthetic and functional terms.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

4.4. GINGIVAL RECESSION


Gingival recession is divided into two groups: recession depending on periodontal disease (periodontitis) and those including a surface of teeth (vestibular gingival recession). Gum recession depending on periodontitis (gum disease) can affect all tooth surfaces. Gums recede in proportion to tooth supporting bone whose height decreases with periodontal disease. Vestibular gum recession, on the other hand, can be associated with one surface of teeth involved. Both types of recession can be localized (associated with at least 1 tooth surface) or generalized (can be associated with one or more tooth surfaces). Superficial techniques can generally be treated entirely by means of currently used surgical techniques. However, root surfaces can be partially covered with gums in the case of progressed gingival recession. When the bone loss is high, it becomes impossible to cover exposed root surfaces with gums through the use of modern technologies. Therefore, early responses may increase the chance for success before the progression of loss.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

4.5. PINK AESTHETIC TREATMENT (GUM AESTHETICS)


White and orderly teeth are not always sufficient for a healthy and beautiful smile. It is important to have gingival health and aesthetics surrounding the teeth. No matter how orderly teeth individuals with high lip line have, gingival disharmonies (gingival recession, irregular gingival forms, extreme look of gums when smiling and dark colored gums) may need medical intervention both for aesthetic and health reasons in some cases. That kind of asymmetries can be corrected by simple surgeries. Accordingly, the patient can have a more healthy and nice smile. A periodontist should be consulted for the treatment of gingival aesthetics within anatomic boundaries.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

4.6. ORAL AND DENTAL HEALTH DURING PREGNANCY


WHAT KIND OF GINGIVAL CHANGES MAY OCCUR DURING PREGNANCY?


Due to hormonal changes occurring during pregnancy, pregnancy period shows periodontal susceptibility. This susceptibility can be prevented by a complete oral treatment before pregnancy and turning this treatment into a regular practice. Increase in the size of the gums (gingival enlargement) during pregnancy can be contained around one tooth, or observed widespread in the whole mouth.


WHAT CAUSES GINGIVAL ENLARGEMENT IN PREGNANCY?


High hormonal changes observed during pregnancy differentiate individual responses in inflammatory cases by changing vascular structure.

HOW IS GINGIVAL ENLARGEMENT OBSERVED DURING PREGNANCY?


The tissue has a shiny, reddish and soft consistency and it bleeds on impulse or touch.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

4.7. WHEN DO GINGIVAL PROBLEMS START DURING PREGNANCY?


They generally occur after the third month, but they can be observed in earlier periods and the frequency of the disease is higher particularly for people lacking oral hygiene.


IS GINGIVAL ENLARGEMENT PAINFUL DURING PREGNANCY?


It is not painful at the beginning but it causes pain when biting surface of teeth (occlusal) is involved in progressed cases.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

4.8. HOW IS GINGIVAL ENLARGEMENT OCCURRING DURING PREGNANCY TREATED?


The treatment includes the removal of the tissue after bringing oral hygiene to the optimal level. In some cases, the pregnancy period can recur, but cannot be observed after pregnancy.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

5. LASER IN DENTISTRY


5. WHAT IS LASER?


Laser means light amplification by stimulated emission of radiation. Laser radiation is notable for being non-dispersible and that it can be directed.


HOW LONG HAS LASER BEEN USED IN THE FIELD OF DENTISTRY?


The first use of lasers in dentistry dates back to 1964 and constantly developing lasers have been employed in many areas of dentistry. Various laser types are used in different areas due to different wavelengths having different properties. The dispersion wavelength of all lasers used in dentistry is roughly between, 5μm (or 500 nm) and 10, 6 μm (or 10600 nm).


5.1. IN WHAT TREATMENTS CAN LASER BE USED IN DENTISTRY?


Laser can be used before all kind of ceramic restorations (empress, laminate veneer etc) to be applied over teeth, in the phase of preparing tooth surface, in jaw bone surgical procedures, desensitizing tooth sensitive to hot /cold, removal of decay away from healthy teeth, disinfection of root canals from microorganisms during canal treatment, during tooth bleaching and in speeding the healing process of the wound area and aphthae after operation


SOURCE : Principles and Practice of Laser Dentistry, R.A. Convissar

5.2. WHAT ARE THE ADVANTAGES OF LASER USAGE DURING DENTAL TREATMENTS?


Anesthesia is not always necessary during the procedure since it is usually not necessary to touch tooth, gums or bone tissue during laser applications. The risk for bleeding is lower during and after laser treatments. After operations, swelling occurs less and faster healing is observed. With laser applications, all kinds of treatment procedures take less time; patient feels more comfortable after treatment and it makes the healing process faster.SOURCE : Principles and Practice of Laser Dentistry, R.A. Convissar

6. ENDODONTIC TREATMENT (ROOT CANAL TREATMENT)


Endodontic treatment is the healing of tissue diseases surrounding dental pulp (vessel and nerve packet ) and tooth root .

Endodontic treatment includes healing tooth pain, hot-cold sensitivity, tooth abscess and teeth exposed to trauma. Endodontic treatment; that is, canal treatment is the process of extracting inflammatory or dead dental pulp out of root canal in which it is placed and that of filling the remaining root cavity completely with a biologically compliant ( tissue friendly) substance.

After a successful endodontic treatment, if the patient can achieve an optimum oral hygiene and have regular controls, the tooth in question can stay a lifetime in mouth.

The alternative to endodontic treatment is implant placement after tooth extraction. However, teeth with lesion can be observed to heal by a successful canal treatment.


SOURCE : Endodontics: Principles and Practise 4th Edition M. Torabinejad, R.E. Walton

7. ORTHODONTIC TREATMENT


Orthodontics is the medical specialty aiming to control irregularities of tooth-jaw-face, stop the progress of existing irregularities and heal them as well as provide a good aesthetic appearance in addition to proper function (biting, chewing, talking etc.).


How do Orthodontic Irregularities Occur?
● Genetic factors
● Congenital anomalies ( lips- cleft palate etc)
● Faulty functions (mouth breathing etc)
● Bad habits ( thumb sucking, prolonged use of sedativesetc)
● Early loss of milk teeth
● Non-erupting (embedded) teeth
● Trauma


7.1. WHY SHOULD ORTHODONTIC IRREGULARITIES BE TREATED?


• With the correction of irregularities in tooth line, teeth can be cleaned more easily; accordingly, the risk for tooth decay decreases to a considerable extent.
• Irregularities in tooth line make flossing difficult and lower the efficiency of tooth brush, which lays the ground for gingival diseases. Therefore, correcting irregularities helps to avoid susceptibility to gingival diseases.
• It helps a person to bite, chew and talk in an effective way.
• In some cases, orthodontic treatment is used to prepare for more aesthetic and healthy prosthesis applications. • Orthodontic treatment can replace holes left behind by missing teeth, or if it is not possible, orthodontic treatment facilitates the creation of an appropriate space for implant placement.
• Orthodontic therapy prevents different functional problems from progress (complaints about joints etc.). Teeth change for the better both in function and appearance and become more aesthetic.


SOURCE : Orthodontics: Current Principles and Techniques, Fifth Edition, L.E. Graber, R.L. Vanarsdall, K.W.L. Vig

7.2. WHEN SHOULD ORTHODONTIC TREATMENT START?


The first check for orthodontic treatment should start after the eruption of permanent lower and upper incisors around ages 7-8. However, orthodontic examination can also prove useful for 5-6 year olds. Although treatment is not applicable at those ages, it is possible to get results faster in the growth and development period benefiting some preventive orthodontic treatments. The correct therapies for the above-mentioned ages are called preventive and protective orthodontic treatments. There is no upper age limit prescribed for orthodontic treatment.

Preventive Orthodontic Treatment
The objective in this kind of treatments is to create necessary space for permanent teeth. Protective space maintainers are prepared for early lost milk teeth.

Protective Orthodontic Treatment
Habit breaker appliances are prepared in order to prevent problems depending on factors like bad habits such as thumb sucking and abnormal swallowing. It includes protective treatments for patients in the mixed dentition period to gain space for permanent teeth and preserve spaces left behind by lost teeth.

Removable Appliances
Fixed appliance, the space maintainer.Fixed and removable orthodontic appliances used in protective and preventive treatments. The first medical control for orthodontic therapy should be done at around the age 7-8 after the eruption of permanent lower and upper incisors. Many children at this age still have permanent and milk teeth in their mouths. A treatment after an early diagnosis of orthodontic problems will be easier. Skeletal problems particularly related with jaw can be taken care of in the active growth and development period. If these problems are not treated in the early period, they can be corrected by an orthogenetic surgery after age 18.


SOURCE : Orthodontics: Current Principles and Techniques, Fifth Edition, L.E. Graber, R.L. Vanarsdall, K.W.L. Vig

7.3. APPLIANCES IN ORTHODONTIC TREATMENT


REMOVABLE APPLIANCES


Removable appliances are the plates removable by the patient and generally used in simple tooth movements. They are prepared for each patient as habit corrective, clear plates, screw appliances or functional appliances.


FIXED APPLIANCES


Fixed appliances are the wires placed on teeth surfaces by an orthodontist. The type of fixed appliance that can be attached to teeth surfaces with special adhesives is called brackets. Furthermore, orthodontic treatments applied on elderly individuals are very common thanks to the developments in treatment techniques. Today, aesthetic concerns are eliminated by means of porcelain and ceramic based clear brackets called lingual technique which is applied from the interiors of teeth facing tongue and plate or Invisalign which are orthodontic treatments applied by clear brackets.


SOURCE : Orthodontics: Current Principles and Techniques, Fifth Edition, L.E. Graber, R.L. Vanarsdall, K.W.L. Vig

7.4. WHEN THE APPEARANCE OF APPLIANCES TO BE USED IN ADULT ORTHODONTIC TREATMENT CAUSE AESTHETIC CONCERN


With the introduction of modern orthodontic treatment techniques which have evolved in parallel with developments, metal brackets not pleasing particularly adult patients in appearance are less used today. Porcelain and ceramic based clear brackets can be used instead of metal brackets. Furthermore, today, visual pollution is entirely being solved by means of porcelain and ceramic based clear brackets called lingual technique which is applied from the interiors of teeth (facing tongue and plate). The patients can remove the appliance any time they want through Invisalign which is the technique applied with clear plates formed by treatment planning in the computer environment.


SOURCE : Orthodontics: Current Principles and Techniques, Fifth Edition, L.E. Graber, R.L. Vanarsdall, K.W.L. Vig

8. TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS (TMD)


TemporomandibularDisorders, is a collectivetermthatembraces a number of clinicalproblemsthatinvolvethemasticatorymucsles, the TMJ, andassociatedstructures. TMD Symptoms;

• Painordiscomfort in oraroundtheear, muscles of thejaw, face, templesandneck on oneorbothside. Thepainmayarisesuddenlyandprogresswithfluctuatingintensityovermonths.
• Clicking, popping, grating (crepitus) sounds
• Pain in thefaceorjaw
• Painwithfunction
• Headache, dizziness
• Limited openingoropeningdifficulties
• Deviatingjawmovement
• Abnormalfeelingwhileclosingthejaw
• Earache, tinnitus

8.1. CAUSES FOR TEMPOROMANDİBULAR DİSORDERS (TMD)


TMD is believedtoresultfromseveralfactorsactingtogether;
Direct trauma (headorjawinjuries)
Extendedperiod of time dentaltreaments
Force appliedtothemandibleduring general anesthesia
Parafunctionalhabitssuch as; toothclenchingorgrinding (Bruxism), lipbiting, nail biting
Abnormaljawrelation
Headandneckmuscletension
Systemicdisease, stress, psychologicalfactors

8.3. TREATMENT GOALS


Thegoals of TMD managementincludedecrease in pain, decrease in adversepressureor “loading” on thejawjoints, restoration of thefunction of thejawand normal dailyactivities. Thesegoalsarebestachievedbyidentifyingallcontributingfactorsandcontrollingwithcombinetreatment. Conservativemanagementtechniquesareeffective in themajority of TMD casesandirreversibletreatmentsshould be avoidunlesstheyarenecessary. Clinicalexaminationtakes 30 minforeachpatient. Afterthepatienthistorywastakenintraoralexaminationand TMD evaluationwill be done fordiagnosis. Ifthedoctorneedsadditonal test including MRI may be necessary. TreatmentOptions;

• Occlusalorthotic -Splint (Fitsovereitherupperorlowerjawteeth)
• PhysicalTherapy
• Pharmacologicaltreatments
• Occlusalcorrection

1. WHAT IS PERIODONTAL DISEASE?


Periodontal diseases are the inflammatory diseases characterized by the destruction of tooth-supporting tissues (alveolar bone, periodontal ligament and cement) and they develop due to the relation between microorganisms and genetic features the patient has. The severity and speed of periodontal diseases vary on individual basis.


PERİODONTAL HASTALIĞIN NEDENİ NEDİR?


Periodontal hastalığın asıl nedeni bakteri plağıdır ve ancak mekanik olarak tedavi edilebilir. Ancak genetik, çevresel ve bireyin sahip olduğu sistemik faktörler de hastalığın oluşmasında etken olabilir. Sistemik faktörler içinde diabet, kalp-damar hastalıkları, epilepsi, down sendromu, AIDS, kan hastalıkları sayılabilir.


KAYNAK : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

1.1. WHAT ARE THE SYMPTOMS OF PERIODONTAL DISEASE?


The first sign of periodontal disease, widespread among people, is bleeding gums. Gums become red and swollen and have bright surface. Mostly, these signs are accompanied by bad breath, gingival recession, bleeding, loose teeth or tenderness. Periodontal diseases can affect every person of all ages at different levels of severity. In most cases, the disease can proceed without symptoms as the patient does not suffer from any kind of pain. When the patient undergoes any suffering, healthy teeth with no decays are also lostas they get loose due to loss ofsupport tissues.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

1.2. HOW ARE PERIODONTAL DISEASES TREATED?


The major purpose of periodontal treatment is to ensure retentionof unhealthy teeth which seem hopeless in the mouth. Various treatment methods are applied according to type and severity of disease. Among these methods the mainly are: oral hygiene education, tooth surface cleaning, root planing, and regenerative, reconstructive and mucogingival operations. What affects treatment planning and its success directly are type and severity of the disease, patient habits, cooperation between patient and doctor, and oral hygiene standards. When early diagnosis is accompanied by necessary treatments in periodontal treatment, the results are precise and patient satisfaction rate is high. It is worthy of note that restorative treatments applied on periodontically unhealthy teeth are not successful in aesthetic and functional terms.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

2. GINGIVAL RECESSION


Gingival recession is divided into two groups: recession depending on periodontal disease (periodontitis) and those including a surface of teeth (vestibular gingival recession). Gum recession depending on periodontitis (gum disease) can affect all tooth surfaces. Gums recede in proportion to tooth supporting bone whose height decreases with periodontal disease. Vestibular gum recession, on the other hand, can be associated with one surface of teeth involved. Both types of recession can be localized (associated with at least 1 tooth surface) or generalized (can be associated with one or more tooth surfaces). Superficial techniques can generally be treated entirely by means of currently used surgical techniques. However, root surfaces can be partially covered with gums in the case of progressed gingival recession. When the bone loss is high, it becomes impossible to cover exposed root surfaces with gums through the use of modern technologies. Therefore, early responses may increase the chance for success before the progression of loss.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

3. PINK AESTHETIC TREATMENT (GUM AESTHETICS)


White and orderly teeth are not always sufficient for a healthy and beautiful smile. It is important to have gingival health and aesthetics surrounding the teeth. No matter how orderly teeth individuals with high lip line have, gingival disharmonies (gingival recession, irregular gingival forms, extreme look of gums when smiling and dark colored gums) may need medical intervention both for aesthetic and health reasons in some cases. That kind of asymmetries can be corrected by simple surgeries. Accordingly, the patient can have a more healthy and nice smile. A periodontist should be consulted for the treatment of gingival aesthetics within anatomic boundaries.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

5.1. WHAT KIND OF GINGIVAL CHANGES MAY OCCUR DURING PREGNANCY?


Due to hormonal changes occurring during pregnancy, pregnancy period shows periodontal susceptibility. This susceptibility can be prevented by a complete oral treatment before pregnancy and turning this treatment into a regular practice. Increase in the size of the gums (gingival enlargement) during pregnancy can be contained around one tooth, or observed widespread in the whole mouth.


WHAT CAUSES GINGIVAL ENLARGEMENT IN PREGNANCY?


High hormonal changes observed during pregnancy differentiate individual responses in inflammatory cases by changing vascular structure.


HOW IS GINGIVAL ENLARGEMENT OBSERVED DURING PREGNANCY?


The tissue has a shiny, reddish and soft consistency and it bleeds on impulse or touch.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

5.2. HAMİLELİKTE DİŞETİ PROBLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?WHEN DO GINGIVAL PROBLEMS START DURING PREGNANCY?


They generally occur after the third month, but they can be observed in earlier periods and the frequency of the disease is higher particularly for people lacking oral hygiene.


IS GINGIVAL ENLARGEMENT PAINFUL DURING PREGNANCY?


It is not painful at the beginning but it causes pain when biting surface of teeth (occlusal) is involved in progressed cases.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

5.3. HOW IS GINGIVAL ENLARGEMENT OCCURRING DURING PREGNANCY TREATED?


The treatment includes the removal of the tissue after bringing oral hygiene to the optimal level. In some cases, the pregnancy period can recur, but cannot be observed after pregnancy.


SOURCE : Clinical Periodontology and Implant Dentistry 5th Edition, J.Lindhe, T.Karring, N.Lang

1. DENTAL İMPLANT


Today, parallel to medical improvements, life-span has extended leading to a higher rate of toothlessness as well. The 90% reason for currently known tooth loss is tooth decay and periodontal diseases (gingival diseases). Patients are observed to suffer from alveolar bone resorptions (erosion), atrophy and degenerations related to non-functionality stemming from long lasting toothlessness and the long use of uncontrolled and inappropriate traditional prosthesis. Because of this and similar reasons, the aesthetic and functional success of treatments carried out by traditional moving prosthesis is generally limited.


1.1. WHAT IS IMPLANT?


Implant which closely simulates lost teeth roots consists of artificial teeth rootswhich look like a screw or cylinder.

Implants are generated from titanium or other tissue friendly materials. Implant treatment has two steps. In the first step, implant, which is the artificial tooth root, is surgically placed into health jaw bone. The procedure is conducted under local anesthesia without suffering and generally in a shorter period of time than tooth extraction.

The second step is to fabricate prosthesis upon the artificial tooth root. Depending on the number of missing teeth and implanted ones, fixed (like your natural teeth fixed in your mouth) prostheses or removable (snap attachment) prostheses can be produced.


1.2. WHY HAS IMPLANT BECOME A MORE PREFERRED KIND OF TREATMENT?


Treatment planning with implants is a rather protective method. Extraction sockets are considered to be more protective methods compared to bridge restorations by cutting adjacent teeth or removable prostheses. Implant treatment also helps to enhance patient’s quality of life seeing that it is the closest kind of treatment that resembles natural tooth and it allows the use of fixed prosthesis in mouth.


1.3. WHAT ARE THE ADVANTAGES OF IMPLANTS?


Implants look like your own teeth and make you feel as they are.

Implants prevent bone loss after tooth extraction since they are placed into the bone.

Implant is a protective method; unlike bridge prostheses, implant procedure is carried out with no other teeth involved since implants are placed in extraction sockets.

In cases like multiple teeth loss or full jaw loss, the total (denture) and prosthesisfabricated on the implants placed are immovable, whether partial or total.Holding capacity is at maximum level. Besides, the prostheses supported by at least 2 and more implants and used in cases like all jaw loss of teeth cover a rather less surface in the mouth. Thus, the patient can enjoy his life in a comfortable way.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

2. WHO CAN HAVE IMPLANTS?


The most appropriate patients to have implants placed are those with neither periodontal nor general health problems or those with aforementioned problems under control.
If patient suffers from periodontal diseases or diabetes, it is adequate to bring illnesses under control for implant procedure.

The part planned for implant needs to have sufficient number of bones. After tooth extraction, alveolar resorption starts to increase; therefore, bone loss is prevented by placing implant into the extraction socket as soon as possible.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

3. THE POINTS TO BE TAKEN CARE OF BEFORE IMPLANT PROCEDURE;


If you smokevery much, you will be asked to refrain from smoking prior to and immediately after implant treatment and also we expect a significant reduction in your smoking to at most five cigarettes a day during the healing phase of dental implant treatment. If you are a diabetic patient whose disease is not under control, your values will be asked to draw near to the reference range as much as possible by paying attention to your diet and / or changing your medicine after consulting your doctor or changing its dose.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

4. THOSE TO BE TAKEN CARE OF AFTER IMPLANTS;;


The implant operation creates almost the same effect by means of a simple tooth extraction on oral tissues.
You may be asked to eat soft and liquid foods in order to protect implant against overload and reduce the effect of any traumas of implant wound as much as possible.

It is important to take medicine prescribed by your doctor on time. As in the aftermath of all surgical procedures, you should not smoke and drink alcohol as long as the doctor suggests after implant operation.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

5. HOW LONG IS THE DENTAL IMPLANT PROCEDURE AND WHAT ARE THE STAGES?


The duration of implant operationvaries according to the number of missing teeth. An average implant operation takes approximately 10 minutes and it becomes less traumatic for the patient than tooth extraction. However, in case of bone loss, this period of time can increase because of extra surgical processes applied during operation. Although these procedures prolong the period, they are painless processes for the patient.

The time to be waited for fusion of the implant positioned on your jaw bone with the surrounding bone (osseointegration) is nearly 8 weeks. However, there are cases in which prostheses are immediately placed as well as the ones requiring a healing time of approximately 4 and 6 months. The factors determining the waiting period is related with existing volume of your jaw bone the implant will be placed on.After the completion of this process, a small surgical intervention shapes your gingival by placing a plate to open implant into inner mouth in the second stage. After 1-2 weeks’ period for gingival shaping, routine prosthesis procedures are carried out after measuring.


SOURCE : Contemporary Implant Dentistry Third Edition, Carl. E. Misch

HEALTH TOURISM


Avrupa, Orta Doğu’da yer alan ülkeler başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde sunulan sağlık poliçelerinde ekonomik nedenlerden dolayı özellikle profesyonel dental ve oftalmik müdehaleler sigorta kapsamı dışında tutulmaktadır. Dolayısı ile bu ülkelerde yaşayan bireyler bu branşlarda tedavi gerektiren sağlık problemlerine çözüm ararken daha rahat karşılayabilecekleri düzeyde maliyet sunan ülkeleri ziyaret etme yolunu tercih etmektedirler.

Türkiye sağlık kontrolleri ve tedaviler için yurtdışında yaşayan hastaların sıklıkla tercih ettiği ülkelerden biridir. Türkiye’de tedavi olmayı seçen hastalar sayıları hızla artan uzman Diş Hekimleri’ne rahatlıkla ulaşabilmekte ve en son teknolojik gelişmelerin rehber alındığı bir anlayışla dünya standartlarındaki tedavi imkanlarından yararlanabilmektedirler.

Kliniğimizde de uzman doktorlar tarafından planlanacak ve uygulanacak olan dental tedaviniz gerçekleşirken bir yandan ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

CONTACTCLEAR  SEND

T: +90 212 291 39 91

F: +90 212 248 24 21


Dr. Dilek Güvenç, DDS, PhD
Periodontoloji Uzmanı
Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi


Valikonağı cad. No:32
Ana Apt. Kat:6
34367 Nişantaşı
İstanbul/Türkiye


info@dilekguvenc.com
Dr. Dilek Güvenç DDS, PhD
Resmi Web Sayfasına Hoşgeldiniz

Tr|En